Modernit rakennusmenetelmät


Moderneilla rakennusmenetelmillä (Modern Methods of Construction, MMC) voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa rakennusprosessia.


Modernit rakennusmenetelmät, joissa muualla kuin työmaalla tehtävät valmistusvaiheet yhdistetään työmaarakentamiseen, edustavat arkkitehtuurin ja rakentamisen uutta aaltoa. Modulaarinen ja joustava lähestymistapa säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Näin se toimii.

Totea edut


Pohjimmiltaan modernien rakennusmenetelmien ideana on rakentaa nopeammin ja fiksummin siten, että toimitusketjua sujuvoitetaan ja työmaalla tehtävät työvaiheet synkronoidaan muualla tehtävien vaiheiden kanssa. Hyötyjä ajatellen onkin selvää, miksi moderneista rakennusmenetelmistä on tulossa valtavirtaa. Rakennusajan lyhentämisellä, laadun ja johdonmukaisuuden parantamisella sekä osaamiserojen kaventamisella on myönteinen vaikutus koko rakennusprosessiin. On kuitenkin olennaista valita oikeat menetelmät – ja kaikki alkaa logistiikasta.

Ota huomioon logistiikka


Muualla kuin työmaalla valmistettavat järjestelmät ja ratkaisut kannattaa synkronoida rakennustyömaan vaiheiden kanssa vähitellen. Kaikkia moderneja rakennusmenetelmiä ei voi ottaa käyttöön yhdellä kertaa, koska logistiikan rajat tulisivat heti vastaan – eihän keskimääräiseen kuljetusvälineeseen mahdu määräänsä enempää materiaaleja. Suunnitelmat ja logistiikka pitää sen sijaan ottaa prosessin osaksi. On tärkeää tavoitella oikea-aikaisia toimitusketjuja ja säilyttää tarkka kokonaiskuva projektin kaikista tiedoista ja liikkeistä. Menetelmää voi kuitenkin täydentää muillakin ratkaisuilla.

Rakenna itse


Rakennusprojektit ovat yhä useammin alustalähtöisiä. Valmistajat lyhentävät kokoamisaikoja työmaalla toimittamalla ratkaisuja osittain koottuina. Lopullinen kokoaminen ei edellytä erikoistyökaluja tai -taitoja, ja työ onnistuu mahdollisimman pienellä työporukalla. Moderneilla rakennusmenetelmillä siis yksinkertaistetaan työmaan prosesseja myös siten, että kokoaminen tehdään osittain jo valmistusvaiheessa.

Tämä edellyttää tietysti toimitusketjun varhaista mukanaoloa ja ylemmän tason yhteistyötä, mutta näin kaikki saavat hoidettua oman osuutensa helpommin ja tehokkaammin.

Tarkastele kokonaiskuvaa


Suosittelemme modernien rakennusmenetelmien käyttöönottoa myös siksi, että ne kannustavat ajattelemaan kokonaisuutta osien sijaan. Kokonaisia järjestelmiä, kokonaisia projekteja, kokonaisia rakennuksia. Olennaista modernien rakennusmenetelmien tehokkaassa hyödyntämisessä on tarkastella prosessia etäältä alusta loppuun.
Mekin SFS:llä toimimme näin, sillä valmistamme ja toimitamme kokonaisratkaisuja pelkkien tuotteiden sijaan. Kun teemme toimitusketjun aikana enemmän yhteistyötä kanssasi, voimme valmistaa räätälöityjä järjestelmiä rakennuksen koko julkisivuun. Näin rakennuksista tulee turvallisempia ja työt sujuvat työmaalla nopeammin. Olemme toki vain yksi lenkki ketjussa, mutta toimintatapa muovaa rakentamisen tulevaisuutta parempaan suuntaan.
Lataa
Lataa
Close now