Tuulikuormalaskelmat


Factory Mutual tai EN1991-1-4


SFS:llä on tuulikuormien laskentapalvelu, jossa annetaan neuvoja kiinnikkeiden etäisyyksiin ja asennettavassa projektissa tarvittaviin tuotemääriin. Tyypillisesti laskelmia tehdään tasaisten ja kaltevien eristeiden mekaanisia liitäntöjä varten ja/tai kun yksikerroskatteita kiinnitetään erilaisiin katealustoihin. Laskelmat antavat seuraavat tiedot:
  • kiinniketyypit ja kiinnitettävien materiaalien yhdistelmät
  • kiinnikkeiden etäisyydet
  • arvio kiinnikemääristä
  • kattosuunnitelman edellyttämä kiinnitystapa.

Laskelmat tehdään pääsääntöisesti EN-standardin mukaan, mutta pyydettäessä voimme tehdä myös FM (Factory Mutual) -laskelmia.

Laskelmia tehdään tyypillisesti seuraaville järjestelmille:
  • tasakattojärjestelmät
  • metallikate rakenteeseen
  • komposiittilevyt
Tuulikuormalaskelmien rinnalla tehdään usein työmaakohtaisia ulosvetotestejä, joilla varmistetaan, että lasketut kuormat pitävät paikkansa.


Lataa
Lataa
Close now