Ympäristövaikutus

 

Ympäristön suojeleminen on tärkeää. Siksi keskeisiä tavoitteitamme on pienentää rakentamisen ympäristövaikutusta.

 
Me SFS:llä haluamme suojata rakennukset, joissa asumme, työskentelemme ja vietämme vapaa-aikaa, ja ennen kaikkea haluamme turvata paremman tulevaisuuden. Arvioimme muun muassa sitä, miten pystymme minimoimaan projektiemme ympäristövaikutuksen ja oman hiilijalanjälkemme. Toisin sanoen meidän pitää jatkuvasti hioa valmistusprosessejamme, kehittää toimintatapoja rakennusten elinkaarikustannusten pienentämiseen ja parantaa rakentamisen päätöksentekoprosesseja.

Lämpötekniset ominaisuudet


Ympäristövaikutuksen pienentämiseksi on olennaista hyödyntää maailman resursseja entistä paremmin. Rakennusten kohdalla tämä tarkoittaa lämpöhäviön vuoksi hukkaan menevän energiamäärän pienentämistä, sillä se muodostaa rakennetussa ympäristössä merkittävän osan käytön aikaisista hiilipäästöistä.

SFS Groupiin kuuluu rakennusten kuoriratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä. Yritysten asiantuntijat osaavat pitää rakennusten vaippojen lämpöhäviön mahdollisimman pienenä muun muassa oikeilla kiinnitysratkaisuilla ja eristemateriaaleilla, jotka ehkäisevät kylmäsiltoja.
 

SFS:n kokemus ja laatu


SFS tukee rakentamisen aikaista päätöksentekoa erilaisilla digitaalisilla työkaluilla, jotka auttavat rakennuksen suunnittelussa. Lisäämme työkaluihin jatkuvasti arvokasta dataa ja arvokkaita oppeja, jotta niistä tulisi entistä parempia.

Pitkät perinteemme kiinnitysratkaisujen valmistamisessa ja ISO-sertifioidut testauslaitoksemme takaavat, että pystymme jatkossakin panostamaan innovatiivisiin tuotteisiin, jotka parantavat rakennusten lämpöteknisiä ominaisuuksia.

Elinkaarikustannukset


Ympäristövaikutusten pienentäminen ei koske pelkästään rakennuksia, jotka ovat käytössä juuri tällä hetkellä. Arviomme mukaan 80 prosenttia vuonna 2050 käytössä olevasta rakennuskannasta rakennetaan nyt.

Rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden pitää siis olla paitsi energiatehokkaita myös kestää käytössä pitkään. Lisäksi huolto- ja ylläpitotarvetta pitää pienentää, koska tarpeeton työ lisää aina hiilidioksidipäästöjä.

Rakentamisen tietomallinnus ja digitaalinen rakentaminen


Pienennämme rakennusten elinkaarikustannuksia hyödyntämällä dataa, rakentamisen tietomallinnusta (building information modelling, BIM) ja virtuaalitekniikkaan perustuvia digitaalisia kaksosia (digital twins). Näiden työkalujen avulla pystymme kertomaan päätöksentekijöille, kuinka kauan osien odotetaan kestävän ja milloin rakennus vaatii huoltoa, jotta se pysyy toimivana.

Rakentamisen tietomallinnuksesta saatavien tietojen avulla pystymme tunnistamaan luotettavasti tuotteet, joita voidaan uusiokäyttää uudisrakennuksissa, kun edellinen rakennus on käyttöikänsä päässä. SFS huolehtii myös oman hiilijalanjälkensä täydellisestä selkeydestä ja avoimuudesta käyttämällä EPD-ympäristötuoteselosteita.

Digitaalisen rakentamisen sivulta saat lisätietoa siitä, miten hyödynnämme digitaalisia työkaluja rakentamisessa.
Lataa
Lataa
Close now