Turvallisempia rakennuksia

 

Työmaan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää – mutta tärkeää on myös turvata rakennusten pitkän aikavälin turvallisuus.

 
Riskien pienentäminen ei ole kertaluonteinen asia. Siitä pitää huolehtia jatkuvasti paitsi koko projektin, myös koko rakennuksen käyttöiän ajan. Tässä yhteenveto joistakin asioista, joiden avulla huolehdit rakennuksen turvallisuudesta kaikissa vaiheissa alusta loppuun.

Hyödynnä fiksusti moderneja rakennusmenetelmiä


Ensinnäkin työmaan riskien minimoinnissa on olennaista noudattaa moderneja rakennusmenetelmiä (MMC). Rakennusmääräykset sekä työ- ja turvallisuusstandardit kehittyvät jatkuvasti hyvästä syystä: keksimme koko ajan fiksumpia tapoja tehdä asioita. Ja tärkeyslistan kärjessä on tietenkin riskien minimoiminen.

Moderneja rakennusmenetelmiä käsitellään tarkemmin toisaalla tietopankissamme, mutta tässä yhteydessä on syytä korostaa, että näiden periaatteiden soveltaminen yhä kattavammin on turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Hyödynnä dataa alusta asti...


Suunnittelu- ja määrittelyvaihe perustuu luonnostaan suuressa määrin dataan. Rakennusalalla osataan hyödyntää rakentamisen tietomallinnusta (BIM) yhä paremmin. Käytettävissä on siis monipuolisesti dataa, jonka avulla rakennusten julkisivuista voidaan suunnitella turvallisia. Lisäksi datan hyödyntäminen – ja sen ymmärtäminen – jo projektin alkuvaiheessa auttaa suunnittelemaan rakennusvaiheet niin, että riskit voidaan minimoida. Datan avulla pystyt tekemään perustellumpia päätöksiä riskeihin liittyen ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen.

...ja käytä älytekniikkaa läpi projektin


Esineiden internet (Internet of Things, IoT) yhdistää yhä useammin datan fyysisiin välineisiin, ja sen avulla voit tehdä riskien minimoimisesta jatkuvasti kehittyvän prosessin. Se onnistuu hyödyntämällä älytekniikkaa. Jatkuvan seurannan ja viestintäjärjestelmien tulisi olla olennainen osa rakennusprosessiasi ja rakennusta, sillä reaaliaikaisten viestien avulla voidaan ilmoittaa tarvittavista korjaus-, vaihto- tai tarkistustoimenpiteistä.

Tekniikan kehittyessä käyttöön otetaan yhä enemmän virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntäviä teknologioita sekä yhä tarkempia tekoälyratkaisuja, jotka auttavat ennakoivassa ja ehkäisevässä kunnossapidossa. Jo nyt älytekniikka on avainasemassa, kun rakennuksen turvallisuus halutaan taata sen koko käyttöiän ajan.

Ajattele putoamissuojausta pitkällä aikavälillä


Me tunnemme putoamissuojausjärjestelmät. Tiedämme myös, että niitä pitää tarkastella ylhäältä alaspäin ja pitkällä aikavälillä, jotta niistä saa parhaan mahdollisen hyödyn. Lähesty siis järjestelmää samalla tavalla kuin rakennustasi: ajattele sen koko käyttöikää. Valintasi pitää olla kestävä ja luotettava. Sen pitää suojata sekä ihmisiä että rakennuksen julkisivua.

Aivan kuten ehkäisevä kunnossapito on aina parempi kuin kiireessä tehtävät korjaukset, myös järjestelmän pitää vastata tuleviin kunnossapitotarpeisiin koko käyttöikänsä ajan ja myös koko rakennuksesi suunnitellun käyttöiän ajan.
Lataa
Lataa
Close now